Adaptační program

Plán adaptace dětí v Blue Class pro školní rok 2023/2024

  1. Předem naplánovaná schůzka s rodiči dětí – květen 2023
  2. Seznámení rodičů s plánem adaptace
  3. Plán adaptace:
  • pro dvouleté děti je nástup do mateřské školy něco nového, zprvu náročného, nikdy možná nebyly delší čas od rodiny, nebyly v jiném prostředí, možná mají strach z nových lidí a možná i dětí, proto je navržen tento plán adaptace, aby byl nástup pro děti co nejjednodušší a příjemný

červen

  • na cca 2 hodiny dopoledne (8 – 10hod) po dobu 1. týdne, kdy se děti i rodiče aktivně zapojují
  • týden na cca 2 hodiny, kdy se rodiče dostávají malinko do ústraní
  • týden na cca 2 hodiny, kdy se rodiče snaží méně zapojovat a pokud to situace dovolí nechají i dítě ve třídě chvíli samotné

září

  • program je totožný s červnovým, adaptační program v rámci 3 týdnů
  • celé září je bez odpočinku po obědě
  • jakmile to děti zvládají, čas pobytu v MŠ se prodlužuje

Adaptace dětí, stejně jako všechny činnosti, které se v naší škole provádějí, je individuální a nemusí se týkat jen nově příchozích dětí, ale i dětí po delší absenci. Záleží tedy čistě na potřebě dítěte a možnostech rodičů (zákonných zástupců). Možno je několik přístupů, které lze kombinovat. Jedná se např. o možnosti: rodič chodí několik prvních dnů s dítětem do mateřské školy, pobývá s ním zde, aby si dítě zvyklo na nové prostředí (velmi doporučujeme – dítě i rodič si tak společně „rozkoukají“ v novém prostředí, se všem se seznámí, poznají chod třídy apod.); dítě je přítomno pouze do vycházky – až tuto dobu zvládne doba se prodlouží do oběda, po hladkém zvládnutí této doby dítě zůstává ve škole i odpoledne. Vše je opravdu individuální a je dobré situaci průběžně konzultovat s učitelkami. Vždy adaptaci nastavujeme společně, tak aby v této nové situaci bylo dobře dětem i rodičům.

Doporučujeme první měsíc (někdy i déle) psychickou odolnost rodičů. Pokud jsou rodiče z nově vzniklé situace vystresovaní, maminky pláčou apod. vše se tím pro dítě jen zhoršuje. Vždy dítěti vysvětlete, že ho máte rádi, neodkládáte ho sem, vrátíte se apod. Mnoha dětem pomáhá popis dne (výrazy jako ráno, odpoledne apod. malé děti ještě zcela nechápou jelikož ještě nemají dobře rozvinutou časovou představu – den tedy spíše popisujte tak, jak po sobě plynou činnosti např. až si vyčistíš zoubky, půjdeme se nasnídat… ve školce si budeš hrát, pak si dáte dobrou svačinku, pak si budete hrát společněa něco nového se dozvíš a vyzkoušíš, půjdete na procházku, po ní bude obídek a po obídku já už přijdu apod.).

Pro dítě, které nastupuje poprvé do mateřské školy, jde o velkou životní změnu. Poprvé se ocitá v neznámém prostředí, mezi neznámými lidmi, v jeho životě se objevuje jiný a nový řád (pravidelné ranní vstávání, režim třídy apod.). Je tedy nutné být dítěti oporou, jeho obavy a stezky nezlehčovat, ale vysvětlovat a podporovat. Dejte dítěti tolik času, kolik bude na vstřebání nových věcí potřebovat.

NIKDY!!! Dítě nestrašte školkou (např. ve školce se budeš muset naučit poslouchat, tam se s tebou mazat nebudou apod.). Vžijte se do kůže dítě, také byste se necítili příjemně a nechtělo by se vám do práce, před kterou by vás ostatní takto „varovali“.