Třídy

YELLOW CLASS

Žlutá třída je zaměřena na děti ve věku 5 let až do povinné školní docházky.
 • Ve třídě je v průměru 15 – 18 dětí (max. povolená kapacita třídy je 20 dětí).
 • Ve třídě je dostatečný prostor pro přípravu dítěte na nástup do základní školy. Prostory Žluté třídy jsou vybaveny moderní technologií (interaktivní displej, 4k televizor apod.) a vhodnými didaktickými pomůckami.
 • Podporujeme všestranný rozvoj dítěte a zakládáme si na individuálním přístupu ke každému dítěti.
 • V rámci docházky poskytujeme logopedickou prevenci a také se zaměřujeme na předškolní přípravu.
 • Ve třídě pracujeme v tzv. centrech aktivit (centra aktivit tvoří specifické prostředí třídy, bohaté na podněty a činnosti, také podporuje skupinové a kooperativní formy výuky).
 • V této třídě je jedna česká učitelka, anglická lektorka (žijící dlouhodobě v anglicky mluvící zemi), asistentka pedagoga a školní asistentka.

GREEN CLASS

Zelená třída je zaměřena na děti ve věku 3 a 4 roky.
 • Ve třídě je v průměru 15 – 17 dětí (max. úřady povolená kapacita třídy je 21 dětí).
 • Vybavení třídy je uzpůsobeno přirozenému vývoji dětí v tomto věku (režim dne, vybavením a také nejmodernější technologií v podobě interaktivního displeje, 4K televize apod.).
 • V rámci rozvoje dětí zajišťujeme různorodé programy při dopoledních aktivitách. Podporujeme rozvoj přátelství, a tak děti z ostatních tříd spojujeme a pořádáme společné akce různého typu pro všechny třídy.
 • V rámci docházky poskytujeme logopedickou prevenci.
 • Ve třídě pracujeme v tzv. centrech aktivit (centra aktivit tvoří specifické prostředí třídy, bohaté na podněty a činnosti, také podporuje skupinové a kooperativní formy výuky).
 • V této třídě jsou dvě české učitelky, jedna anglická lektorka (rodilá mluvčí), asistentka pedagoga a školní asistentka.

BLUE CLASS

Modrá třída je zaměřena na nejmenší děti ve věku 2 a 3 roky.
 • Vše v této třídě je uzpůsobeno těmto nejmenším dětem (režim dne, nábytek, hračky, umývárna vybavená přebalovacím zázemím apod.) Ve třídě bývá každý den v průměru mezi 10 – 12 dětmi (max. úřady povolená kapacita třídy je 15 dětí).
 • Pracují zde dvě české učitelky, jedna anglická lektorka, asistentka pedagoga a jedna chůva.
 • Děti je možné přihlašovat na různé druhy docházky. Od jednoho dne v týdnu až po plnou pětidenní docházku.
 • Rádi podporujeme děti v rozvoji přátelství se staršími dětmi, a tak je různě spojujeme, propojujeme, děláme akce společně s ostatními třídami apod. Vše tak, jak nejmenší děti potřebují a až jsou plně zadaptované v novém prostředí (více o adaptaci se dočtete v sekci adaptační program).
 • V případě zájmu o umístění dítěte do této třídy vás rádi provedeme a odpovíme na všechny vaše otázky.