Naše úspěchy

2015

 • Zápis do rejstříku škol a školských organizací

2016

 • Zařazení do sítě ekologických škol MRKVIČKA

2017

 • Zařazení do Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
 • Spolupráce s Diakonií ČCE – Středisko humanitární spolupráce – pilotní škola "Mimořádné události“
 • Navázání spolupráce s nadací Dobrý Anděl

2018

 • Otevření přírodní školní zahrady
 • Spolupráce na Evropském sportovním dnu
 • Ocenění Škola inspirativního učení nejmenších - Inspiring language learning in the early years od Evropského centra pro moderní jazyky
 • První zapojení do projektů Erasmus+ (mezinárodní spolupráce)

2019

 • Zahájení výstavby nových prostor školy
 • Spolupráce s nadací Adra - pilotní škola Konec chudoby, Rovnost mužů a žen, Mír aj.
 • Ocenění Škola inspirativního učení nejmenších - Inspiring language learning in the early years od Evropského centra pro moderní jazyky

2020

 • Spolupráce s NPI - projekt SYPO - pilotní škola Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
 • Navázání spolupráce s NPI - síť krajských koordinátorů pro podporu nadání
 • Začátek spolupráce v projektu Recyklohraní aneb ukliďme svět

2021

 • Škola bohatá na zkušenosti v oblasti projektů - Zdravé město Třebíč, Fond Vysočiny, evropské projekty např. OP VVV, OP JAK, IROP, Erasmus+, národní projekty
 • Slavnostní otevření nových prostor, rozšíření o další třídu

2022

 • Získání Evropské ceny Inovativního vzdělávání pod záštitou EU
 • 2 stínové setkání kolegů z jiných evropských škol u nás (inspirativní škola)

2023

 • vítězové Evropské jazykové ceny Label pod záštitou EU (inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání)
 • Finalisté cen Domu zahraniční spolupráce
 • Výběr naší školy na networkingové setkání škol ve Francii k projektu eTwinning