Úřední deska

Elektronická úřední deska je zřizována v souladu s ustanovením §26 zákona číslo 500/2004, správního řádu a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce Kindergarten At The Castle – Mateřská škola Na Hradě, Tomáše Bati 1100, 674 01 Třebíč způsobem umožňující dálkový přístup. Obsah má informativní charakter.

NÁZEV ORGANIZACE: Kindergarten At The Castle – Mateřská škola Na Hradě

Adresa organizace: Tomáše Bati 1100, 674 01 Třebíč

Ředitelka Mgr. Anna Polehlová Jourová

Kontakty:

  • tel. +420 605 970 027
  • info@skolkanahrade.cz

Bankovní spojení: Fio banka, č. ú. 2600796056/2010

IČO: 03885852

Datová schránka ID: 5rp586n

Škola není plátcem DPH

Rejstřík škol a školských zařízení: datum zahájení činnosti – 1. 9. 2015

Zřizovatel: Kindergarten At The Castle – Mateřská škola Na Hradě, z. s.

Právní forma: zapsaný spolek

Účel: poskytování neziskové alternativy vzdělávání pro děti a dospělé a zajišťování volnočasových aktivit a výchovně-vzdělávacích procesů

Hlavní dokumenty: K nahlédnutí v listinné i elektronické podobě v ředitelně školy